Από 18

Οι ακόλουθες σελίδες προορίζονται μόνο για ενήλικες. Με την είσοδο επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Κατηγορίες

Ενημερωτικό δελτίο

Πολιτική απορρήτου

Με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Ειδικότερα, η δήλωση προστασίας δεδομένων σας ενημερώνει σχετικά με την έκταση, τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων σας θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

Όσον αφορά τους όρους που χρησιμοποιούνται στη δήλωση προστασίας δεδομένων, παραπέμπουμε στο άρθρο 4 DSGVO.

1. Υπεύθυνος

Ονοματεπώνυμο/Fa.:MEO Vertriebs GmbH
Οδός αρ:Lise-Meitner-Straße 9
Ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα:45699 Herten, Γερμανία
Αριθμός τηλεφώνου: Χέρτεν+49 (0) 23 66 / 500 500
Φαξ:+49 (0) 23 66/ 500 510
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:info@meo.de

2. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Dominic Schrader
Lise-Meitner-Straße 9
45699 Herten
info@meo.de

3. Νομική βάση για την επεξεργασία

Εφόσον λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για πράξεις επεξεργασίας που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ως νομική βάση χρησιμεύει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO.

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, ως νομική βάση χρησιμεύει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO. Αυτό ισχύει επίσης για πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων.

Εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα, ως νομική βάση χρησιμεύει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) DSGVO.

Σε περίπτωση που ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως νομική βάση χρησιμεύει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ως νομική βάση χρησιμεύει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του DSGVO.

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία έννομου συμφέροντος ή τρίτου και τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν του πρώτου συμφέροντος, ως νομική βάση για την επεξεργασία χρησιμεύει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην άσκηση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, συλλέγουμε δεδομένα και γενικές πληροφορίες που μας παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής σας συσκευής.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα δεδομένα πρόσβασης/αρχεία καταγραφής όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας:

  • Διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή
  • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
  • Όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου
  • Τύπος πρόσβασης
  • τη σελίδα από την οποία μας επισκέπτεστε
  • ζητούμενο αρχείο
  • παραπέμποντες διευθύνσεις URL
  • Μήνυμα σχετικά με την επιτυχή ανάκτηση
  • τύποι φυλλομετρητών που χρησιμοποιήθηκαν
  • χρησιμοποιούμενα λειτουργικά συστήματα

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό να καταστεί δυνατή η χρήση του ιστότοπου (δημιουργία σύνδεσης), η ασφάλεια του συστήματος, η τεχνική διαχείριση της υποδομής του δικτύου καθώς και η βελτιστοποίηση της προσφοράς στο διαδίκτυο, συνεπώς βάσει των έννομων συμφερόντων μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ). DSGVO και για την προστασία των χρηστών και άλλων μη εξουσιοδοτημένων χρήσεων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους ούτε αξιολογούνται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται, δεν δημιουργείται προσωπικό προφίλ χρήστη.

5. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την επικοινωνία μαζί μας

Όταν μας υποβάλλονται ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον χειρισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β) DSGVO.

Το ποια δεδομένα συλλέγονται κατά τη χρήση των καναλιών επικοινωνίας μπορεί να φανεί από τη φόρμα επικοινωνίας ή εξαρτάται από το μήνυμά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της ανταπόκρισης στο αίτημά σας ή της επικοινωνίας μαζί σας και της σχετικής τεχνικής διαχείρισης.

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας, εφόσον το επιθυμείτε και εφόσον δεν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις διατήρησης των δεδομένων.

6. Ενημερωτικό δελτίο

Μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπό μας, παρέχοντάς μας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μέσω της αντίστοιχης μάσκας εισαγωγής.

Με τον τρόπο αυτό, συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο.

Η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της λεγόμενης διαδικασίας διπλής επιλογής. Μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτό μας επιτρέπει να ελέγξουμε ότι είστε όντως ο κάτοχος της διεύθυνσης. Για να μπορέσουμε να αποδείξουμε την εγγραφή σας σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, καταγράφουμε την παραγγελία του ενημερωτικού δελτίου, την αποστολή του επιβεβαιωτικού e-mail και την παραλαβή της απάντησης που ζητείται με το παρόν. Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα.

Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες και διαφημίσεις. Εάν έχετε συναινέσει στη λήψη του ενημερωτικού δελτίου, αυτό αποστέλλεται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 7 DSGVO. Τα δεδομένα που παρέχετε (όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή μέσω ενός συνδέσμου που παρέχεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα του ενημερωτικού δελτίου ή στέλνοντάς μας ένα αντίστοιχο μήνυμα, ανακαλώντας έτσι τη συγκατάθεσή σας. Μετά τη διαγραφή σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα διαγραφεί αμέσως από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων.

7. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο συμβατικών και δικών μας υπηρεσιών

α)Παραγγελία των προϊόντων μας

Μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα μας ως επισκέπτης ή μέσω του λογαριασμού χρήστη σας.

Όταν παραγγέλνετε ένα από τα προϊόντα μας, τα προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP, το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση παράδοσης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα δεδομένα πληρωμής συλλέγονται μέσω των καταχωρίσεών σας ή μέσω των πληροφοριών στο λογαριασμό χρήστη σας, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Μπορείτε επίσης να δείτε ακριβώς ποια δεδομένα συλλέγονται μέσω των αντίστοιχων μασκών εισαγωγής. Τα παρεχόμενα δεδομένα θα αποθηκευτούν από εμάς και θα χρησιμοποιηθούν για τη διεκπεραίωση της νόμιμης συναλλαγής. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε χωρίς τη χωριστή συγκατάθεσή σας αποκλειστικά για την απαραίτητη εκπλήρωση και επεξεργασία των προσφερόμενων υπηρεσιών, με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και υπηρεσιών.

Μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης επεξεργασία των υπηρεσιών, τα δεδομένα σας θα μπλοκαριστούν για περαιτέρω χρήση και θα διαγραφούν μετά τη λήξη των περιόδων διατήρησης σύμφωνα με τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή υπάρχει κάποια άλλη νομική αιτιολόγηση.

β) Λογαριασμός χρήστη

Μπορείτε προαιρετικά να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον ιστότοπό μας. Κατά τη διαδικασία εγγραφής συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Άλλες πληροφορίες που παρέχετε στο πλαίσιο του λογαριασμού χρήστη, όπως το όνομα, η διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου), η εταιρεία, ο τρόπος πληρωμής και άλλα στοιχεία προφίλ, αποθηκεύονται επίσης από εμάς. Τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να εντοπιστούν στο προφίλ σας. Μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή μέσω του "Ο λογαριασμός μου".

Οι λογαριασμοί χρηστών δεν είναι δημόσιοι. Τα δεδομένα που συλλέγονται εκεί χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απαραίτητη εκπλήρωση και επεξεργασία της προσφερόμενης υπηρεσίας. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO.

Η διαγραφή ενός λογαριασμού είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με την αποσύνδεση ή την αποστολή μηνύματος. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν όσον αφορά τον λογαριασμό χρήστη. Περαιτέρω αποθήκευση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για νομικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ DSGVO.

8. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

α) Δικαίωμα ενημέρωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 15 DSGVO, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε.

Ειδικότερα, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για ποιον σκοπό και σε ποιον μπορούν να γνωστοποιηθούν.

β) Δικαίωμα διόρθωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 16 DSGVO, έχετε το δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.

γ) Δικαίωμα διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 17 DSGVO, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας βάσει των λόγων που αναφέρονται σε αυτό. Εάν η διαγραφή δεν είναι δυνατή, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πρέπει να περιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 DSGVO.

δ) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 20 DSGVO, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα μεταφέρετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ε) Δικαίωμα καταγγελίας

Το άρθρο 77 DSGVO σας παρέχει ένα γενικό δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

9. Δικαίωμα ανάκλησης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 DSGVO, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Η ανάκληση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

10. Δικαίωμα αντίρρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 21 DSGVO, μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται βάσει έννομου συμφέροντος, εφόσον συντρέχει λόγος που ορίζεται στο άρθρο 21 DSGVO.

α) Ατομικό δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) DSGVO (επεξεργασία δεδομένων προς το δημόσιο συμφέρον) και του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO (επεξεργασία δεδομένων βάσει στάθμισης συμφερόντων).

Εάν αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

β) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιήσουμε απευθείας διαφήμιση. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της εν λόγω διαφήμισης.

Η αντίρρηση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

11. Χρήση των cookies

Τα cookies είναι μικρά πακέτα δεδομένων που μεταφέρονται μεταξύ εμάς και του χρήστη. Τα δεδομένα μεταφέρονται από τον διακομιστή μας στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και αποθηκεύονται εκεί στην τελική συσκευή για μετέπειτα ανάκτηση. Τα cookies δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τελική συσκευή του χρήστη και δεν περιέχουν ιούς.

Τα cookies μπορούν να μεταδοθούν σε μια σελίδα όταν αυτή καλείται και έτσι επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies συμβάλλουν στην απλούστευση της χρήσης των σελίδων του Διαδικτύου για τους χρήστες. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Άλλα cookies παραμένουν στην τερματική σας συσκευή και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας.

Χρησιμοποιούμε τρεις κατηγορίες cookies στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς, cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστότοπου (απαραίτητα cookies), cookies που συλλέγουν ανώνυμα δεδομένα για στατιστικές και αναλύσεις προκειμένου να βελτιώσουμε την προσφορά μας και τον ιστότοπό μας για τους χρήστες (cookies στατιστικής) και cookies που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τις προτάσεις προϊόντων στον ιστότοπό μας (cookies μάρκετινγκ).

Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα cookies με βάση το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) DSGVO) για να καθιερώσουμε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας και να καταστήσουμε δυνατή την παροχή υπηρεσιών φιλικών προς τους παραλήπτες. Τα μη απαραίτητα cookies τίθενται μόνο εφόσον ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO). Η συγκατάθεση δίνεται μέσω του λεγόμενου cookie banner, το οποίο πρέπει να πατηθεί ενεργά. Οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν εκ νέου ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε τη γενική πρόσβαση στα cookies αλλάζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

α) Απαραίτητα cookies

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να είναι ο ιστότοπός μας κατ' αρχάς εύχρηστος. Αποθηκεύονται βασικές λειτουργίες που επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα απαραίτητα cookies στον ιστότοπό μας:

(1) banner cookie

Το cookie banner αποθηκεύει τις ρυθμίσεις του χρήστη που έχουν επιλεγεί στο cookie banner. Ο πάροχος αυτού του cookie είναι η MEO Vertriebs GmbH ως διαχειριστής του ιστότοπου. Το αντίστοιχο cookie έχει διάρκεια ζωής 30 ημερών.

(2) Cookies για την κατασκευή του ιστότοπου

Χρησιμοποιούμε cookies που επιτρέπουν τη δημιουργία του ιστότοπου. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να είναι δυνατή η προβολή του πιο πρόσφατου περιεχομένου στον ιστότοπο. Ο πάροχος αυτού του cookie είναι η MEO Vertriebs GmbH ως διαχειριστής του ιστότοπου. Το αντίστοιχο cookie έχει διάρκεια ζωής 30 ημέρες.

β) Cookies στατιστικών στοιχείων

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies στατιστικών στοιχείων στον ιστότοπό μας. Αυτά μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies στατιστικών στοιχείων στον ιστότοπό μας:

(1) Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η ανωνυμοποίηση IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP σας θα περικόπτεται εκ των προτέρων από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η σαφής αντιστοίχιση της διεύθυνσης IP. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδίδεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομεύεται εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Το cookie τίθεται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται μέσω του banner για τα cookies στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO.

Τα cookies που τίθενται μέσω αυτής της υπηρεσίας έχουν διάρκεια 2 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.google.com/analytics/terms/de.html ή στη διεύθυνση www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Έχει συναφθεί σύμβαση με την Google σύμφωνα με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

(2) YouTube

Χρησιμοποιούμε βίντεο στο YouTube, μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. ("Google"), στην ηλεκτρονική μας προσφορά, τα οποία αποθηκεύονται στη διεύθυνση http://youtube.com και μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας από τον ιστότοπό μας. Με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στην αντίστοιχη υποσελίδα του ιστότοπού μας. Επιπλέον, διαβιβάζονται δεδομένα πρόσβασης και αρχεία καταγραφής.

Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το YouTube παρέχει λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου συνδέεστε ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Εάν έχετε συνδεθεί στη Google, τα δεδομένα σας αντιστοιχίζονται απευθείας στο λογαριασμό σας. Εάν δεν επιθυμείτε τα δεδομένα σας να συσχετιστούν με το προφίλ σας στο Y-ouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν ενεργοποιήσετε το κουμπί.

Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρήσης και τα χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της διαφήμισης, της έρευνας αγοράς ή/και του σχεδιασμού του ιστοτόπου του ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Η εν λόγω ανάλυση πραγματοποιείται ιδίως (ακόμη και για χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) για την παροχή διαφήμισης βάσει αναγκών και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη δημιουργία τέτοιων προφίλ χρηστών και πρέπει να επικοινωνήσετε με το YouTube για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής ενός βίντεο του YouTube που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας, συναινείτε στην εφάπαξ επεξεργασία δεδομένων για την αναπαραγωγή του αντίστοιχου βίντεο. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α) DSGVO. Επιπλέον, η συγκατάθεση λαμβάνεται στο πλαίσιο του πανό για τα cookies για τη ρύθμιση των cookies στον ιστότοπο. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α) DSGVO.

Τα αντίστοιχα cookies έχουν μέγιστη διάρκεια ζωής 10 ετών.

Έχει συναφθεί σύμβαση με την Google σύμφωνα με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Για το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τον πάροχο, καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(3) Vimeo

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί ένα εργαλείο της πύλης βίντεο Vimeo. Ο πάροχος είναι η Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ΗΠΑ.

Η ενσωμάτωση βίντεο μέσω του παρόχου Vimeo έχει ως αποτέλεσμα κλήσεις στους διακομιστές του παρόχου. Αυτό οφείλεται σε τεχνικούς λόγους και δεν μπορεί να αποτραπεί από εμάς.

Ο διακομιστής Vimeo ενημερώνεται για το ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί. Η Vimeo λαμβάνει επίσης τη διεύθυνση IP σας. Αυτό ισχύει επίσης εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Vimeo ή δεν έχετε λογαριασμό στο Vimeo. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Vimeo διαβιβάζονται στον διακομιστή του Vimeo στις ΗΠΑ.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Vimeo, επιτρέπετε στο Vimeo να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγηση απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό αποσυνδεόμενοι από το λογαριασμό σας στο Vimeo.

Το Vimeo μπορεί να συλλέγει τα αντίστοιχα δεδομένα με τη βοήθεια cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

Το cookie τίθεται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται μέσω του banner για τα cookies στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO.

Τα cookies που τίθενται μέσω αυτής της υπηρεσίας έχουν διάρκεια 2 ετών.

Έχει συναφθεί σύμβαση με τη Vimeo σύμφωνα με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Vimeo στη διεύθυνση: https://vimeo.com/privacy.

γ) Cookies μάρκετινγκ

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies μάρκετινγκ στον ιστότοπό μας. Αυτά μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τη φιλικότητα του ιστότοπού μας προς τον χρήστη και να προσφέρουμε διάφορες λειτουργίες.

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies μάρκετινγκ στον ιστότοπό μας:

(1) Το σύστημα του καταστήματός μας

Με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε ορισμένα δεδομένα από τα cookies του συστήματος του καταστήματός μας για σκοπούς μάρκετινγκ. Αυτό αφορά ιδίως την καταγραφή των κατηγοριών και των άρθρων που καλούνται, προκειμένου να μπορούμε να σας κάνουμε πιο σχετικές προτάσεις άρθρων στο κατάστημα με βάση αυτά τα δεδομένα.

Το περιεχόμενο των cookies καθορίζεται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται μέσω του banner για τα cookies στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO.

Τα cookies που τίθενται μέσω αυτής της υπηρεσίας έχουν διάρκεια 30 ημερών.

12. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση των Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Google+, Pinterest

Χρησιμοποιούμε plugins και συνδέσμους για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία των προσφορών μας στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO.

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα plugins/σύνδεσμοι των κοινωνικών δικτύων Facebook, Google+ και Pinterest και των υπηρεσιών microblogging Twitter, Instagram και tumblr. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τις εταιρείες Facebook Inc, Google Ltd, Pinterest Inc, Twitter Inc, Instagram LLC. Και Tumblr Inc. προσφέρονται ("πάροχοι").

α) Facebook

Το Facebook λειτουργεί από τη Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook"). Μια επισκόπηση των πρόσθετων του Facebook και της εμφάνισής τους μπορείτε να βρείτε εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Για τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τους παρόχους, καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου: http://www.facebook.com/policy.php.

β) Google+

Το Google+ διαχειρίζεται η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των plugins της Google και της εμφάνισής τους εδώ: https://developers.google.com/+/web/

Για τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τους παρόχους, καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

γ) Pinterest

Το Pinterest λειτουργεί από την Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Pinterest μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.pinterest.de/.

Για το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τους παρόχους, καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

δ) Twitter

Το Twitter λειτουργεί από την Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ ("Twitter"). Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των κουμπιών Twitter και της εμφάνισής τους εδώ: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Για τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τους παρόχους, καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου: https://twitter.com/privacy.

ε) Instagram

Το Instagram λειτουργεί από την Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ ("Instagram"). Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των κουμπιών του Instagram και της εμφάνισής τους εδώ: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Για τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τους παρόχους, καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου: https://help.instagram.com/155833707900388/.

στ) Tumblr

Το Tumblr λειτουργεί από την Tumblr Inc, 770 Broadway, New York, NY 10003, ΗΠΑ. Μια επισκόπηση των κουμπιών του Tumblr και της εμφάνισής τους μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.tumblr.com/buttons.

Για τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τους παρόχους, καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου: https://www.tumblr.com/privacy/de.

Εάν καλέσετε μια σελίδα του ιστότοπού μας που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο ή κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο, το πρόγραμμα περιήγησής σας εγκαθιστά απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του παρόχου. Το περιεχόμενο του πρόσθετου ή του συνδέσμου μεταδίδεται απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τον αντίστοιχο πάροχο και ενσωματώνεται στη σελίδα. Με την ενσωμάτωση των πρόσθετων στοιχείων ή την ενεργοποίηση του συνδέσμου, οι πάροχοι λαμβάνουν την πληροφορία ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει καλέσει την αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπού μας, ακόμη και αν δεν έχετε προφίλ ή δεν είστε συνδεδεμένοι επί του παρόντος. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) διαβιβάζονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας σε έναν διακομιστή του αντίστοιχου παρόχου στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Εάν έχετε συνδεθεί σε μία από τις υπηρεσίες, οι πάροχοι μπορούν να αντιστοιχίσουν άμεσα την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας στο αντίστοιχο προφίλ σας. Εάν αλληλεπιδράτε με τα πρόσθετα, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται επίσης απευθείας σε έναν διακομιστή των παρόχων και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες δημοσιεύονται επίσης στη σελίδα του αντίστοιχου παρόχου και εμφανίζονται εκεί στις επαφές σας.

Εάν δεν επιθυμείτε τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας να αντιστοιχίζονται απευθείας στο προφίλ σας στην αντίστοιχη υπηρεσία, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από την αντίστοιχη υπηρεσία πριν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε εντελώς τη φόρτωση των πρόσθετων προγραμμάτων με πρόσθετα για το πρόγραμμα περιήγησής σας, π.χ. με το πρόγραμμα αποκλεισμού σεναρίων "NoScript" (http://noscript.net/).

13. Ενσωμάτωση υπηρεσιών τρίτων

Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ. DSGVO, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων για τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία των προσφορών μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τρίτοι πάροχοι μπορούν να αντιληφθούν τη διεύθυνση IP των χρηστών του περιεχομένου τρίτων ή αυτό είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των προσφορών των τρίτων παρόχων. Οι τρίτοι πάροχοι μπορούν επίσης να αξιολογήσουν πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα των επισκεπτών μέσω της χρήσης των λεγόμενων pixel tags και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποθηκευτούν σε cookies και στις τελικές συσκευές των χρηστών. Αυτά τα cookies μπορούν στη συνέχεια να περιέχουν τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα, τον χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας και μπορούν να συνδεθούν με αυτές τις πληροφορίες από άλλες πηγές.

α) Paypal

Προσφέρουμε την υπηρεσία του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Paypal στον ιστότοπό μας.

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσετε την πληρωμή για τις προσφορές μας μέσω του Paypal.

Η Paypal λειτουργεί από την PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Εάν χρησιμοποιείτε το Paypal, θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διαδικασία παραγγελίας, μαζί με πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας (όνομα, διεύθυνση, αριθμός λογαριασμού, αριθμός τραπεζικού δρομολογίου, αριθμός πιστωτικής κάρτας, εάν υπάρχει, ποσό τιμολογίου, νόμισμα και αριθμός συναλλαγής) στην εταιρεία για την επεξεργασία της παραγγελίας. Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν μόνο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των πληρωμών. Η PayPal διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε πιστωτικούς οργανισμούς προκειμένου να λάβει έκθεση πιστοληπτικής ικανότητας για την αξιολόγηση του κινδύνου ευθύνης.

Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τον πάροχο, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, βρίσκονται στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του παρόχου: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

β) Έξι πληρωμές

Εάν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, η Six Payment συλλέγει προσωπικά δεδομένα, π.χ. όνομα του κατόχου της πιστωτικής κάρτας, αριθμό πιστωτικής κάρτας, διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση παράδοσης, κωδικό ασφαλείας και περίοδο ισχύος της πιστωτικής κάρτας.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από την SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Deutschland, Franklinstraße 61-63, 60486 Frankfurt am Main.

Για τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τον πάροχο, καθώς και για τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, ανατρέξτε στις πληροφορίες του παρόχου για την προστασία δεδομένων: https://www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html.

γ) Xtube

Περιλαμβάνουμε βίντεο από το Xtube στον ιστότοπό μας.

Το Xtube λειτουργεί από την MG Freesites II Ltd, 195-197 Old Nicosia-Limassol Road, Block 1 Dali Industrial Zone, Κύπρος 2540.

Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τον πάροχο, καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, μπορούν να βρεθούν στην πολιτική απορρήτου του παρόχου: https://www.xtube.com/legal/privacy.

δ) Vzaar

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία για την ενσωμάτωση βίντεο της Vzaar στον ιστότοπό μας.

Το Vzaar λειτουργεί από την Vzaar Limited, 31 - 33 Bondway, London, SW8 1SJ, Αγγλία.

Για τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τον πάροχο, καθώς και για τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου: https://vzaar.com/legal/privacy.

14. Διαδικτυακή παρουσία στο Facebook

Διατηρούμε διαδικτυακή παρουσία στο κοινωνικό δίκτυο Facebook προκειμένου να επικοινωνούμε με τους ενδιαφερόμενους χρήστες και να σας ενημερώνουμε για την εταιρεία μας.

Το Facebook μας παρέχει, ως διαχειριστής της ιστοσελίδας, τα λεγόμενα "Facebook Insights". Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, εγκαθίστανται cookies τα οποία συλλέγουν ανώνυμα στατιστικά δεδομένα. Τα cookies τίθενται από το Facebook και αποτελούν μέρος της σχέσης χρήστη μεταξύ εμάς και του Facebook, το οποίο δεν μπορεί να διαγραφεί.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ. DSGVO για την επικοινωνία και την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων χρηστών. Υπάρχει έννομο συμφέρον για το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας βάσει της συμπεριφοράς των χρηστών.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων, το Facebook και εμείς είμαστε από κοινού υπεύθυνοι σύμφωνα με το άρθρο 26 DSGVO. Το Facebook έχει την πρωταρχική ευθύνη. Εμείς, ως διαχειριστής του ιστότοπου, δεν λαμβάνουμε καμία απόφαση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων. Η υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 DSGVO βαρύνει το Facebook.

Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων μπορούν να διεκδικηθούν σε εμάς ή στο Facebook. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διεκδίκηση έναντι του Facebook είναι η πιο αποτελεσματική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μόνο το Facebook έχει πρόσβαση στα επεξεργασμένα δεδομένα και μπορεί άμεσα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να παράσχει πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων, τη συμφωνία κοινής ευθύνης και τις δυνατότητες ένστασης, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook:

Έχει συναφθεί σύμβαση με το Facebook σύμφωνα με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

15. Διαδικτυακή παρουσία σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διατηρούμε διαδικτυακές παρουσίες σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες προκειμένου να επικοινωνούμε με τους πελάτες, τους ενδιαφερόμενους και τους χρήστες που δραστηριοποιούνται εκεί και να μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας εκεί. Κατά την κλήση των αντίστοιχων δικτύων και πλατφορμών ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες επεξεργασίας δεδομένων του εκάστοτε παρόχου. Ειδικά όσον αφορά την αναλυτική περιγραφή της εκάστοτε επεξεργασίας και τις δυνατότητες εναντίωσης (opt-out), παραπέμπουμε στις πληροφορίες των παρόχων που παρατίθενται παρακάτω. Όσον αφορά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, επισημαίνουμε επίσης ότι αυτά μπορούν να διεκδικηθούν καλύτερα στον εκάστοτε πάροχο, καθώς μόνο ο πάροχος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας.

 

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην πολιτική απορρήτου μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών εάν επικοινωνούν μαζί μας στα κοινωνικά δίκτυα και